Longyearbyen skole

Longyearbyen skole er en grunnskole med en avdeling for videregående opplæring, og med skolefritidsordning. Kulturskolens aktiviteter er lagt til skolens lokaler. Det samme gjelder tilbud i norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne.

Longyearbyen Skole. Foto:Tom Oredalen

Elever
Skoleåret 2016-2017 har skolen ca 228 elever i grunnskolen og 37 elever på videregående avdeling. Ca 105 barn og unge er knyttet til kulturskolen, mens SFO tilbudet i år benyttes av 88 barn. I løpet av skoleåret deltar om lag 40 voksne på skolens norskkurs.

Ansatte
Inneværende skoleår jobber vel 50 personer, fordelt på ca 45 årsverk, ved skolen. Stillingene omfatter pedagogisk personale, assistenter og merkantilt personale tilknyttet skole (grunnskole 1.-10 og avdelings for videregående skole), SFO og voksenopplæring. I likhet med lokalsamfunnet for øvrig, kan det forekomme en del utskiftning i personalet pga generell høy turnover.

Skolebygningen
Skolebygningen er fra 1971 og påbygd i flere omganger. I august 2012 ble en ny paviljong til bruk for SFO og som undervisningsrom for 1. klassetrinn tatt i bruk. Samtidig står det ferdig tre nye klasserom i 2. etasje i den delen av skolebygget som brukes av barnetrinnet. Høsten 2005 ble ny ungdomsskoleavdeling på ca 750 kvadratmeter tatt i bruk, og høsten 2006 ble ombygging av en tilsvarende stor del av eksisterende skolebygg fullført.

Skolens ledelse og administrasjon:
Anne-Line Pedersen - rektor
Anne Jahre avd.leder 1.-7. trinn
Carsten Henriksen avd.leder 8.-10. trinn
Anne-Line Pedersen - avd.leder videregående

Kontakt med skolen
Longyearbyen skole
Pb 350
9171 LONGYEARBYEN
Tlf: 79 02 39 00 /  E-post

Tips en venn Skriv ut
Publisert 19. april 2012 av Postmottak | Oppdatert 11. august 2017