Tidligere Utstillinger

Rakel Huglen

Fragmenter

13.04 - 10.05.2017

RakelHulgen2017

Rakel Elice Huglen (f. 1979) er utdannet billedkunstner med mastergrad fra Kunsthøgskolen i Bergen. Huglen har vært med på den kunstneriske utsmykningen ved Universitetet i Bergen, og hennes arbeider har bl.a. vært utstilt ved nasjonalmuseet, KODE i Bergen og Kaunas Biennial. Siden januar 2015 har hun vært bosatt i Longyearbyen.

  Utstillingen Fragmenter er Huglens andre utstilling i Galleri Svalbard.

Som prosjekter betraktet henger Huglens utstillinger nøye sammen. I hennes forrige utstilling, Skiftninger (høsten 2015) ble kyllingen av hvitkinngås Leucopsis introdusert som motiv. I denne utstillingen er den blitt bearbeidet til et langt mer sentralt motiv i det som er en frise med tyve bilder.

Selve utstillingstittelen viser til kunstnerens bearbeidelse av inntrykk fra blant annet Pyramiden, der hun har brukt motiver fra interiørene til billedkomposisjoner som med all tydelighet er flerbunnede. De ulike lagene har forskjellig tematisk utgangspunkt, og kan fra et formalistisk ståsted, avdekkes nærmest som arkeologiske kulturlag. Betydningsdannelsen derimot oppstår nettopp når disse «strata» ikke sees for seg, men når de forstås som en samlet helhet.

Rakel Elice Huglen (f. 1979) has a Master degree from the Kunsthøgskolen in Bergen. She has been involved in the artistic decoration of the University of Bergen, and her works have been exhibited at the National Museum, KODE in Bergen and at the Kaunas Biennial in Lithuania.

Since January 2015 Huglen has been living in Longyearbyen.

The exhibition Fragments is her second exhibition in Gallery Svalbard.

The two Huglen`s solo-shows at Galleri Svalbard are deeply connected.

In the previous exhibition, Skiftninger (Autumn 2015) Huglen introduced the Barnacle goose as a motive. In this exhibition, this motive has been processed into a far more central element that is re-presented in twenty images.

The exhibition title refers to the artist's adaptation of impressions from, among other things, Pyramiden, the abandoned russian mining town,  where she has used elements from the interiors to build the compositions.

Each piece has a different thematic that can be revealed from a formalistic standpoin almost as archaeological cultural layers. The meaning formation however occurs precisely when these "strata" are not seen, but when they are understood as a unified whole.

FOTOBILDER FRA UTSTILLING

 

RH

Rakel Huglen, Fragmenter, installation view, Galleri Svalbard, 2017

RH2

Rakel Huglen, Fragmenter, installation view, Galleri Svalbard, 2017

RH3

Rakel Huglen, Fragmenter, installation view, Galleri Svalbard, 2017

RH4

Rakel Huglen, Fragmenter, installation view, Galleri Svalbard, 2017

RH5

Rakel Huglen, Fragmenter I, mixed media, cm 120x73, 2017

Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

RH6

Rakel Huglen, Fragmenter II, mixed media,  123x77 cm, 2017

Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

RH6det

Rakel Huglen, Fragmenter II -detail-, mixed media, cm 123x77 , 2017

Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

RH7

Rakel Huglen,  Fragmenter III , mixed media,cm 110x110 , 2017

Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

7det

Rakel Huglen,  Fragmenter III -detail- , mixed media, cm 110x110 , 2017

Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

RH8

Rakel Huglen,  Fragmenter IV—Mona, in memoriam , mixed media, cm  125x75 , 2017

Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

RH9det

Rakel Huglen,  Fragmenter IV—Mona, in memoriam - detail - , mixed media, cm 125x75, 2017

Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

RH10

Rakel Huglen,Verso, mixed media, cm 100x80 , 2017

Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

RH10det

Rakel Huglen,Verso -detail-, mixed media, cm 100x80, 2017

Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

RH11

Rakel Huglen, Oppvåkning I—II, mixed media, cm 50x70, 2017

Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

RH11det

Rakel Huglen, Oppvåkning I—II, mixed media, cm 50x70, 2017

Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

RH12

Rakel Huglen, Leukopsis r-s-t, mixed media, cm 20x20 (each),2017

Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

RH13

Rakel Huglen, Leukopsis a-k - installation view- , mixed media, cm  20x20 (each) , 2017

Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

RH14

Rakel Huglen, Leukopsis l-q - installation view- , mixed media, cm 20x20 (each) , 2017

Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

 

~

Julia de Cooker

Svalbard - An Arcticficial Life 

Fotografier

5.3 - 6.4.2017

 

Juliadecooker_bilde3 Juliadecooker_bilde2 Juliadecooker_bilde1

Julia de Cooker (f. 1988, Paris) har sin utdannelse som fotograf fra ECAL (École cantonale d'art de Lausanne) i Sveits.

   Hun jobber i hovedsak analogt, med mellom- og storformatkameraer. Prosessen bidrar til en uovertruffen billedkvalitet og fargedybde, men er også meget tidkrevende.

   Ordspillet i utstillingens tittel henspeiler på erkjennelsen av at kunstnerens ståsted har rollen som «blikket utenfra» og viser til hennes opplevelse av det hun selv har beskrevet som the feeling of a ‘strange normality’ that the place inspires.

   De Cooker har brukt denne utstillingstittelen for presentasjonen av sine Svalbardbilder også ved tidligere utstillinger i Geneve, London og Roma, og er tittelen på hennes kommende bok med bilder fra Svalbard.

 

Julia de Cooker (b. 1988, Paris) graduated from ECAL (École cantonale d'art de Lausanne) in  Switzerland. She works primarily  with analog photography using medium and large formats. The process contributes to unmatched image quality and colour depth, but is also quite time consuming.

   The pun in the exhibition title, reflects the aknowledgement that the role of the artist is that of «the gaze from outside» and refers to her experience of what she herself describes as «the feeling of a ‘strange normality’ that the place inspires.»

  De Cooker has also used this title for exhibiting her photos from Svalbard on former occasions in Geneva, London and Rome - it is also the title of her forthcoming book.

 

FOTOBILDER FRA UTSTILLING

JdC_Ut1

Julia de Cooker , Svalbard—An Arcticficial Life, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

JdC_Ut2

Julia de Cooker , Svalbard—An Arcticficial Life, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

JdC_Ut3

Julia de Cooker , Svalbard—An Arcticficial Life, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

JdC_Ut4

Julia de Cooker , Svalbard—An Arcticficial Life, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

JdC_Ut5

Julia de Cooker , Svalbard—An Arcticficial Life, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

JdC_Ut5

Julia de Cooker , Svalbard—An Arcticficial Life, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

JdC_Ut7

Julia de Cooker , Svalbard—An Arcticficial Life, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

JdC_Ut8

Julia de Cooker , Svalbard—An Arcticficial Life, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

JdC_Ut9

Julia de Cooker , Svalbard—An Arcticficial Life, Installation view, Galleri Svalbard, 2017

JdC_Ut9

Julia de Cooker, Jan’s Igloo , inkjet print mounted on aluminium, 1/7, 2014, Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

JdC_Ut10

Julia de Cooker, Grøndalen II, inkjet print mounted on aluminium, 1/7, 2014, Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

JdC_Ut11

Julia de Cooker, Barentsburg at Night, inkjet print mounted on aluminium, 1/7, 2014, Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

JdC_Ut12

Julia de Cooker, Mine 7 III, inkjet print mounted on aluminium, 1/7 , 2014, Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

JdC_Ut13

Julia de Cooker, Grøndalen III, inkjet print mounted on aluminium, 2/7, 2014, Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

JdC_Ut14

Julia de Cooker, Adventfjorden I, inkjet print mounted on aluminium, 1/7 , 2013, Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

JdC_Ut15

Julia de Cooker, Colesbukta, inkjet print mounted on aluminium, 1/7, 2014, Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

JdC_Ut16

Julia de Cooker, Adventfjorden II, inkjet print mounted on aluminium, 1/7 , 2013, Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

JdC_Ut17

Julia de Cooker, Barentsburg Coal Conveyor , inkjet print mounted on aluminium, 1/7, 2014, Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

JdC_Ut18

Julia de Cooker, Antenna Ny-Ålesund, inkjet print mounted on aluminium, 1/7 , 2014, Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

JdC_Ut19

Julia de Cooker, The Yellow House, inkjet print mounted on aluminium, 1/7 , 2014, Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

JdC_Ut20

Julia de Cooker, Longyearbyen at night, inkjet print mounted on aluminium, 2/7, 2013, Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

JdC_Ut21

Julia de Cooker, Nick’s Limo, inkjet print mounted on aluminium, 3/7, 2014, Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

JdC_Ut22

Julia de Cooker, Svalbard—An Arcticficial Life, Edition, 2017, Courtesy of the Artist and Galleri Svalbard

 

~

 

Et Utvalg fra Store Norske Spitsbergen Kulkompanis Kunstsamling

Utstilling fra 10.11 til 31.12.2016

I forbindelse med SNSKs 100-årsjubileum viser Galleri Svalbard et utvalg verker fra selskapets kunstsamling

Johan Anker - web.jpg

Else Christie Kielland: Portrett av Johan Anker, 1938. Olje på lerret, 125 x 88 cm

Det blir satt opp gratis buss fra sentrum, se programmet for KunstPause 2016.

KunstPause Svalbard 2016 åpnes av Wenche Ravlo, direktør for Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Forfriskninger.

~~~~

Daniel Rohrbasser

Utstillingsåpning 18. juni kl. 15

www b11 g4 photosculpt detresse plus copie.jpg

Åpning 18. juni kl. 15. 

Velkommen! 

 

 

Galleri Svalbard

Nybyen

0047 79022340

galleri.svalbard@lokalstyre.no

www.gallerisvalbard.no

 

ÅPNINGSTID : 11-17

Fra Mandag til Søndag

mini-facebook   mini-instagram

2014-08-29

Utstillinger

2012-05-03